Đang tải dữ liệu
Menu
Đấu giá Xuân Trường
Địa chỉ
Số nhà 186, TL 489, tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
02283.769.769
Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ ĐGTS theo quy định luật ĐGTS

Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung
thù lao dịch vụ ĐGTS theo quy định luật ĐGTS

24 Tháng Ba, 2022
Scroll Down