Đang tải dữ liệu
Menu
Đấu giá Xuân Trường
Địa chỉ
Số nhà 186, TL 489, tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
02283.769.769
Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 quy định chế
độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

24 Tháng Ba, 2022
Scroll Down