Đang tải dữ liệu
Menu
Đấu giá Xuân Trường
Địa chỉ
Số nhà 186, TL 489, tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
02283.769.769
Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của bộ Tài Chính quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC
ngày 12/05/2017 của bộ Tài Chính quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

24 Tháng Ba, 2022
Scroll Down