Đang tải dữ liệu
Menu
Đấu giá Xuân Trường
Địa chỉ
Số nhà 186, TL 489, tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
02283.769.769
Đấu giá tài sản là QSD đất có diện tích 60m2 trong tổng diện tích 122m2 đất ở tại thửa đất số 05 tờ bản đồ số 03 bản đồ địa chính thị trấn Xuân Trường mang tên ông Nguyễn Văn Phú (tổ 5 mới) thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường) do Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân Trường xử lý đưa ra đấu giá.(Cuộc đấu giá lần thứ 2)

Đấu giá tài sản là QSD đất có diện tích 60m2 trong tổng diện tích 122m2 đất ở tại thửa đất số 05 tờ bản đồ số 03 bản đồ địa chính thị trấn Xuân Trường mang
tên ông Nguyễn Văn Phú (tổ 5 mới) thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường) do Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân Trường xử lý đưa ra đấu giá.(Cuộc đấu giá lần thứ 2)

25 Tháng Một, 2024
Scroll Down