Đang tải dữ liệu
Menu
Đấu giá Xuân Trường
Địa chỉ
Số nhà 186, TL 489, tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
02283.769.769
Thông báo cuộc đấu giá lần thứ hai: Đấu giá tài sản 01 tàu hàng khô/TKT140K1(hiện nằm tại bãi đóng tàu xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường

Thông báo cuộc đấu giá lần thứ hai: Đấu giá tài sản 01 tàu hàng khô/TKT140K1(hiện nằm tại bãi đóng
tàu xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường

2 Tháng Tám, 2022
Scroll Down

Đấu giá tài sản 01 tàu hàng khô/TKT140K1(hiện nằm tại bãi đóng tàu xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường (cuộc đấu giá lần thứ 2)

Posted in Thông báo