Đang tải dữ liệu
Menu
Đấu giá Xuân Trường
Địa chỉ
Số nhà 186, TL 489, tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
02283.769.769
Thông báo cuộc đấu giá lần thứ hai: Đấu giá tài sản 01 tàu hàng khô/THB-30-47

Thông báo cuộc đấu giá lần thứ hai:
Đấu giá tài sản 01 tàu hàng khô/THB-30-47

2 Tháng Tám, 2022
Scroll Down

Đấu giá tài sản 01 tàu hàng khô/THB-30-47 (hiện nằm trên bơn tại bãi đóng tàu thị trấn Xuân Trường khu vực tổ 5 (tổ 13 cũ), huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường (cuộc đấu giá lần thứ hai)

Posted in Thông báo