Đang tải dữ liệu
Menu
Đấu giá Xuân Trường
Địa chỉ
Số nhà 186, TL 489, tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
02283.769.769
Đính chính khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất lô CL06-40 (cuộc đấu giá thứ 1) và lô BT2-01 (cuộc đấu giá thứ 2) tại khu tái định cư và khu dân cư tập trung xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu

Đính chính khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất lô CL06-40 (cuộc đấu giá thứ 1) và lô BT2-01
(cuộc đấu giá thứ 2) tại khu tái định cư và khu dân cư tập trung xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu

23 Tháng Năm, 2024
Scroll Down