Đang tải dữ liệu
Menu
Đấu giá Xuân Trường
Địa chỉ
Số nhà 186, TL 489, tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
02283.769.769
Đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 614 bản đồ số 04 mang tên ông Ngô Ngọc Phan và bà Phạm Thị Huê; địa chỉ xóm 6, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường do Chị cục thi hành án dân sự huyện Xuân Trường xử lý đưa ra đấu giá (tài sản 1)                                 Đấu giá tài sản là QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 698, tờ bản đồ số 04, mang tên ông Ngô Ngọc Phan và bà Phạm Thị Huê địa chỉ: Xóm 6, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường do Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân Trường xử lý đưa ra đấu giá (tài sản 2)

Đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 614 bản đồ số 04 mang tên ông Ngô Ngọc Phan và bà Phạm Thị Huê; địa chỉ xóm 6, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường do Chị cục thi hành án dân sự huyện Xuân Trường xử lý đưa ra đấu giá (tài sản 1)
Đấu giá tài sản là QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số 698, tờ bản đồ số 04, mang tên ông Ngô Ngọc Phan và bà Phạm Thị Huê địa chỉ: Xóm 6, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường do Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân Trường xử lý đưa ra đấu giá (tài sản 2)

19 Tháng Ba, 2024
Scroll Down