Đang tải dữ liệu
Menu
Đấu giá Xuân Trường
Địa chỉ
Số nhà 186, TL 489, tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
02283.769.769
Đấu giá tài sản là QSD 06 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Giao Long, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định (kế hoạch sử dụng đất đầu năm 2023)

Đấu giá tài sản là QSD 06 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại
xã Giao Long, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định (kế hoạch sử dụng đất đầu năm 2023)

25 Tháng Mười, 2023
Scroll Down