Đang tải dữ liệu
Menu
Đấu giá Xuân Trường
Địa chỉ
Số nhà 186, TL 489, tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
02283.769.769
Đấu giá tài sản là QSDĐ có diện tích 109,6 m2 tại thửa số 17 tờ bản đồ số 02 tại xóm 8 (xóm 1 mới) xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cùng các công trình xây dựng trên đất bị kê biên do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường xử lý đưa ra đấu giá (cuộc đấu giá lần thứ ba).

Đấu giá tài sản là QSDĐ có diện tích 109,6 m2 tại thửa số 17 tờ bản đồ số 02 tại xóm 8 (xóm 1 mới) xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam
Định cùng các công trình xây dựng trên đất bị kê biên do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường xử lý đưa ra đấu giá (cuộc đấu giá lần thứ ba).

3 Tháng Bảy, 2023
Scroll Down