Đang tải dữ liệu
Menu
Đấu giá Xuân Trường
Địa chỉ
Số nhà 186, TL 489, tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
02283.769.769
V/v đấu giá không thành đối với cuộc ĐGTS là QSDĐ có diện tích 109,6 m2 thửa số 17 tờ bản đồ số 02 tại xóm 8 (xóm 1 mới) xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cùng các công trình xây dựng trên đất bị kê biên do Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân Trường xử lý đưa ra đấu giá.

V/v đấu giá không thành đối với cuộc ĐGTS là QSDĐ có diện tích 109,6 m2 thửa số 17 tờ bản đồ số 02 tại xóm 8 (xóm 1 mới) xã Xuân Kiên,
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cùng các công trình xây dựng trên đất bị kê biên do Chi cục thi hành án dân sự huyện Xuân Trường xử lý đưa ra đấu giá.

10 Tháng Năm, 2023
Scroll Down