Đang tải dữ liệu
Menu
Đấu giá Xuân Trường
Địa chỉ
Số nhà 186, TL 489, tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
02283.769.769
Thông báo đấu giá tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại xóm 7 (xóm Hoành Lộ Nam), xã Hoành Sơn, huyện Giao Thuỷ của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Giao Thuỷ xử lý đưa ra đấu giá (cuộc đấu giá lần thứ 2)

Thông báo đấu giá tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại xóm 7 (xóm Hoành Lộ Nam), xã Hoành Sơn,
huyện Giao Thuỷ của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Giao Thuỷ xử lý đưa ra đấu giá (cuộc đấu giá lần thứ 2)

8 Tháng Chín, 2022
Scroll Down