Đang tải dữ liệu
Menu
Đấu giá Xuân Trường
Địa chỉ
Số nhà 186, TL 489, tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
02283.769.769
17 Tháng Tám, 2022
Scroll Down

Thông báo đấu giá tài sản theo thủ tục rút gọn (cuộc đấu giá lần thứ 4). Tài sản đấu giá là 01 tàu hàng khô/THB-30-47 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường xử lý đưa ra đấu giá

Posted in Thông báo